Завдання для 7 класів

Завдання з літератури

Читати ст.250-252.

Дати усно відповіді на пит. 5-10 на ст.253