6 клас

Завдання на закріплення теми : “Координатна площина”

1. Позначити на координатній площині точки: А (4;0), В (5;-2),    С (0;-2); D (-5;1); M (0;4); N (1;1); K (0;2); L (-3;-2); E (5;3); F (4;-4);   Q (-6;0). Одиничний відрізок одна клітинка.

2. Побудувати відрізки AB і CD і знайти точку перетину цих відрізків, де точка A (2;3); B (-6;7); C (4;7); D (-10;2). Одиничний відрізок одна клітинка.

3. Побудувати в координатній площині прямокутники ABCD, якщо відомо координати трьох його вершин:

1) Накреслити ці прямокутники.

2) Знайти координати четвертої вершини прямокутників:

a)    для першого прямокутника вершину D, якщо А (-1;-2); B (-1;4);   C (-5;4)

b)   Для другого прямокутника вершину C, якщо А (1;-1); B (1;4);    D (4;-1).

3) Знайти точки перетину діагоналей прямокутників.

4) Обчислити переметри і площі прямокутників. Одиничний відрізок 1 см (2 клітинки).

4. Побудувати точки на координатній площині, послідовно їх зєднуючи. Що зображено на отриманих малюнках?

Малюнок №1

(0;4); (2;7); (4;4); (6;5); (5;2); (8;3); (5;-2); (8;-2); (5;-4); (2;-5); (-1;-4); (-4;-2); (-1;-2); (-4;3); (-1;2); (-2;5); (0;4).

Малюнок №2

(8;-2); (6;1); (5;1); (4;5); (-3;5); (-4;4); (-4;3); (2;3); (3;1); (0;1); (-1;2); (-4;2); (-5;1); (-9;1); (-12;-2); (8;-2).