Природознавство

5 клас

Завдання на період 28.04.2020-30.04.2020

Тема: Людина – частина природи.

Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини.

·        Опрацювати §45

·        Засвоїти нові терміни і поняття

·        Виконати завдання с. 201(три питання на вибір – письмово; решта – усно)

Завдання на період 21.04.2020-28.04.2020

Тема: Екосистеми. Рослинний і тваринний світ своєї місцевості.

·         Опрацювати §44

·         Засвоїти нові терміни й поняття.

·         Виконати завдання с.193(5,6 – письмово; 7- за бажанням; решта - усно)

 

Навчальний проект «вирощування найвищої бобової рослини»

·         Рекомендації до виконання - с.193 підручника

 

Контроль знань:

·         Виконати тестові завдання –с.194,195