8-А клас

Алгебра: на 16.03( два урока) опрацювати пункт 18, письмово 592, 594, 601, 603, 604, 611.

https://youtu.be/NWivkaBqui0

Геометрія: на 18.03 повторити пункт 18 виконати письмово 620, 622, 626, 628. 20.03 виконати з розгорнутими відповідями тест на стор.136-137

https://www.youtube.com/watch?v=NWivkaBqui0&feature=youtu.be

Українська література - 8-А клас

Написати образ Соломії (за твором "Дорогою ціною" М. Коцюбинського). Прочитати оповідання О. Довженка "Ніч перед боєм", прочитати повість Н. Бічуї "Шпага Славка Беркути".

 Укр мова_8-Б клас

Група_Мошенець Вікторії Анатоліївни

Група_Прохоренко Вікторії Олександрівни

Українська література - 8-Б клас


Алгебра, геометрія 8-Б клас

https://nataliaydal.blogspot.com/p/8.html

8-А клас

Географія, підручник В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, А.І. Довгань.

ЗАВДАННЯ 8-А клас

Опрацювати §45, завдання с. 187 (6-письмово)

§46, завдання с. 192 (3,4,5-письмово)

Прочитати §47, завдання с. 198 (6-письмово, оформити таблицю в зошиті)

Провести дослідження:

Зібрати відомості про джерела забруднення довкілля та основних забруднювачів на Київщині. Які наслідки для природи Вашого населеного пункту? (оформити на аркуші формату А3 або А4)

Опрацювати §48, завдання с. 203 (4- письмово)

Засвоїти терміни та поняття:

Демографія

Природний рух населення

Механічний рух населення

Міграція

Демографічна криза

Прочитати §49, §50, завдання с. 209 (3-5); с. 212 (4-письмово)

Засвоїти терміни та поняття:

Статевий склад населення

• «Старіння нації»

Міграції

Види міграцій

• Сальдо міграції

Еміграція

Імміграція

Демографічні проблеми

Демографічна політика

Теми для досліджень (оформляти на аркушах формату А3 або А4)

1. Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини.

2. Визначення регіонів України з найбільшою та найменшою густотою населення

Географія, підручник С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко

8-Б клас

ЗАВДАННЯ

Опрацювати § 44, завдання с. 229 (4,7,8- письмово)

§45, завдання с. 232 (4,5- письмово)

§46, завдання с. 238 (8,9- письмово)

Прочитати §47, завдання с. 245 (5-письмово)

§48, завдання с. 250 (5,6,7-письмово)

Засвоїти терміни і поняття:

Населення

Природний приріст

Депопуляція

Демографія

Демографічний вибух

Демографічна криза

Демографічна політика

• «Старіння нації»

Підготувати дослідження та міні-проекти (1 тема за вибором учня/учениці)

Теми для досліджень і міні-проектів:

1. Олешківські піскиєдина пустеля Європи.

2. Екологічні проблеми різних ландшафтів України.

3. Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість із ландшафтами України.

4. Визначити джерела забруднення і забруднювачів, що найбільше шкодять довкіллю у Вашій місцевості. Як забруднене довкілля впливає на здоров’я людей?

5. Біосферні заповідники України.

6. Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини.

Проект для краєзнавця:

1. Складіть картосхему природоохоронної мережі своєї місцевості. Підготуйте про них інформацію.

2. Поміркуйте разом з батьками, як забруднене довкілля у Вашій місцевості впливає на здоров’я; які установи та заклади у Вашій місцевості здійснюють спостереження за станом здоров’я людей, особливо під час епідемій різних захворювань?

 

Біологія

8 а,б з 37-40 параграфи пит.с.170 малюнок пит.1,3,6,с.178 п.2,4,7

https://www.youtube.com/watch?v=saxUCaUghOU&feature=youtu.be

 

https://www.youtube.com/watch?v=sBh1phNJvec&feature=youtu.be

 

Хімія

&38 .39.опрацювати.ст.208 завдання 140.141.143.144.146виконати письмово.

https://www.youtube.com/watch?v=ZQF5dlc39J0&feature=youtu.be

Фізика пар.33- 35 впр. 33 - 35

https://www.youtube.com/watch?v=BXY9GOHMxNo&feature=youtu.be

Основи здоров'я, 8-А та 8-Б

Тема: Екологічна безпека Забруднення навколишнього середовища. Питна вода і здоров'я.

Завдання

Підготувати екологічний проект -

Як стати захисником природи

(визначити основні забруднювачі, сфотографувати випадки забруднення природи і розробити шляхи, заходи щодо подолання проблем)

Зарубіжна література

Мігель Сервантес "Дон Кіхот"(прочитати, скласти сенкан на головного героя)

Англійська мова 8-a, б - У Workbook c.40-42 виконати вправи. Student's book c. 50-52 читати та перекладати, виконувати завдання.

Німецька мова - робочий зошит ст. 20-21 вивчити слова

8-а, 8-б завдання з 16.03 по 20.03,група Олійник О.Б. зошит ст. 20-21 вивчити слова на диктант, книга ст. 14-15 впр. 7а вивчити 1 із 4-х текстів

Мистецтво: Романтизм. Реалізм