З класи. Вчителі Новосад І. Ю., Нижня І.С.

 

Математика

Множення одноцифрового числа на двоцифрове.

Множення одноцифрового числа на двоцифрове виду 3×24

Множення різниці на число.Порівняння виразів .

Множення і ділення в межах 1000, що зводяться  до табличних випадків , виду 70×8, 420:6.

Закріплення вивчених випадків усного множення і ділення в межах 1000.

Ділення суми на число . Розв'язування задач за двома способами .

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39:3 . Розв'язування рівнянь.Обчислення виразів із буквою .

 

Українська мова

Змінювання прикметників за числами. Складання усної розповіді.

Узгодження прикметника з іменником у різних формах і за питаннями

Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників.

Вправи на визначення роду і числа прикметників . Прикметники - антоніми.

Прикметники -синоніми . Розбір прикметника як частини мови .

Вживання прикметників у прямому і переносному значення .

Складання розповідей за малюнками і опорними словами.

 

Літературне читання

Т .Шевченко "  Не цурайтесь того слова..." А .Лотоцький "Малий Тарас чумакує".

А . Лотоцький "Малий Тарас чумакує " ( продовження ) .

Дитячі роки Тараса Шевченка . О. Іваненко " Тарас у наймах"

Т. Шевченко " Село ! І серце одпочине..." , "І досі сниться : під город...". Тече вода  із-занею..."( напам'ять)

В. Сухомлинський " Сонце заходить".

Узагальнення  знань учнів за розділом " Тарас Шевченко : сторінки життя і творчості ". Тестування.

 

Природознавство

Гриби - живі організми . Будова грибів. Значення грибів у природі .

Бактерії . Значення бактерій у природі і для людини.

Охорона рослинного і тваринного світу

Червона книга України

Заповідники .Ботанічні сади.

 

Англійська мова Бірюкова І. О.

3-а., 3- б клас. Буквосполучення -ee- читається як довге і. Прослухати і повторити- підручник ст 99.

http://school36.inf.ua/2020/ENG_3_klass_1.mp4

http://school36.inf.ua/2020/ENG_3_klass_2.mp4

Віршик виразно читати- ст 99

Ст100- текст читати та перекладати. Прослухати .

http://school36.inf.ua/2020/ENG_3_klass_3.mp4

Стор101- прослухати і розставити цифри

http://school36.inf.ua/2020/ENG_3_klass_4.mp4

Правило: and ставимо перед однорідними членами речення, а також , щоб з’єднати два простих речення, Вставити and у вправі3 стор 101

 

Англійська мова Нестеренко А. С.

3 класи : S.b. p 96-99. W.b. p.96-99